FUNDACJA ANWIL DLA WŁOCŁAWKA-POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

 

Włocławski Klub Karate Kyokushin  otrzymał wsparcie finansowe od FundacjiANWIL dla Włocławka” na: „ Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz karate kyokushin

Aktualnie trwa nabór dzieci i młodzieży ,z ośrodków pomocy rodzinie , ośrodków opiekuńczych, domów dziecka i kierowanych przez asystentów rodziny , do naszych sekcji.

Będą to zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z elementami   karate kyokushin, prowadzone przez naszą kadrę instruktorską.

Celem działania jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w zajęcia sportowe i jednocześnie „odciągnięcie” od różnych używek oraz kształtowanie charakteru i dyscypliny uczestników.