PRZYSIĘGA I ETYKIETA DOJO

przysiega_dojo

Przysięga Dojo

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego, niewzruszonego ducha.

2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samowyrzeczenia.

4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.

5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.

6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.

7. Przez całe nasze życie, poprzez dyscyplinę karate dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi, którą obraliśmy.

8. Nie będziemy stosować i rozpowszechniać sztuki karate poza Dojo.

Przysięga w  języku japońskim
DOJO KUN

Hitotsu : wareware wa, shinshin o renmashi, kakkofubatsu no shingi, o kiwameru koto.
Hitotsu : wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi ni binnaru koto.
Hitotsu : wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo na furumai o tsutsushimu koto.
Hitotsu : wareware wa, shinbutsu o totobi kenjo no bitoku o wasure zaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shisujitsu – goken o motte, jiko noseshin o kanyo suru koto.
Hitotsu : wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
Hitotsu : wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, kyokushin ni michi o matto suru koto.

Etykieta Dojo

Etykieta Dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie w sali ćwiczeń i nie tylko. Oprócz aspektów czysto etycznych przysięga Dojo zawiera w sobie elementy kurtuazyjne, przejawiające się w ukłonach i pozdrowieniach, a także specyficzny ceremoniał,
wprowadzający ćwiczących w swoistą atmosferę. Godzi się tu przytoczyć jedną ze starych maksym karate: Dojo jest miejscem, gdzie buduje się męstwo, a wyższe uczucia ludzkie budzą się w ekstazie ciężkiej pracy. Jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifuje się w pocie czoła.

Seiza – siad w klęku
Soshi Sosai Ni Rei – ukłon do nieżyjącego twórcy stylu
Mokuso – zamknąć oczy
Mokuso Yame – otworzy oczy
Shomen Ni Rei – ukłon w przód
Shinden Ni Rei – ukłon w świątyni
Da dai ima yori  keiko oh hashima mass – rozpoczęcie treningu
Korde hinshizu keiko o wari mass – zakończenie treningu
Shihan Ni Rei – ukłon do shihan od 5 dan  (godan) i wyżej
Sensei Ni Rei – ukłon do sensei 3 – 4 dan (sandan, yondan)
Senpai Ni Rei – ukłon do senpai 1 – 2 dan (shodan, nidan)
Otagani Ni Rei – ukłon wzajemny
Doumo arigatou gozaimashita – dziękuję bardzo