FUNDACJA „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” – SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W sobotę 11 kwietnia br. w „Dojo” Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin przy Przystani  nad Wisłą  ul. Piwna 1 a odbyły się kolejne zajęcia sportowe w ramach programu grantowego Fundacji ”ANWIL dla Włocławka”.

Podczas  „Pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz karate kyokushin” prowadzone są ćwiczenia sportowe a także  profilaktyczne obejmujące między innymi: trening umiejętności życiowych, uczenie się rozwiązywania problemów, konfliktów , gry fair play, radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Podczas sobotniego treningu, który poprowadził instruktor Włocławskiego Klubu Karate Kyokushin Juliusz Mazurkiewicz 2 Dan ,  obecna  była pani Małgorzata Kosińska Prezes Zarządu Fundacji ”ANWIL dla Włocławka”.

http://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/96_sport/4911_anwil_dla_wloclawka_zajecia_karate.html