2015

  • 2015 »
  • Egzamin na stopnie kyu Tłuchowo 08-12-15